O nas

Gospodarstwo rolne prowadzone jest przez naszą rodzinę od 1860 roku. Podstawowym kierunkiem produkcji są zboża, głównie pszenica kwalifikowana oraz rzepak. Od wielu lat uprawiamy warzywa: groszek zielony oraz kukurydzę na cele konserwowe. Od lat 60 tych ubiegłego wieku zajmujemy się produkcją nasienną. Wiedza i zdobyte doświadczenie pozwoliły na prowadzenie od 1990 roku produkcji nasiennej w ramach własnego gospodarstwa nasiennego. Współpracujemy z wszystkimi wiodącymi hodowlami nasiennymi, m.in. z Hodowlą Roślin Strzelce, Hodowlą Roślin Smolice czy Poznańską Hodowlą Roślin. Współpracę tę rozszerzamy dzięki możliwościom technicznym pozwalającym na przygotowanie odpowiedniej jakości nasion. Zajmujemy się produkcją oraz pełnym przygotowaniem nasion do sprzedaży dla dużych firm specjalizujących się w obrocie materiałem siewnym, oraz gospodarstw które są naszymi stałymi klientami.

Działalność hodowlana dotyczy również naszej produkcji zwierzęcej. W naszej ofercie mamy prosięta rasy Wielka Biała Polska x NECAR.

Nieprzerwanie od 1860 roku w gospodarstwie prowadzona jest hodowla koni zaprzęgowych, które wcześniej były przeznaczone do pracy, a obecnie wykorzystywane są do sportu i rekreacji.